Ngũ uẩn

Ngũ uẩn (Năm uẩn)

–>Bài cùng nội dung:  Năm uẩn(ngũ uẩn) – Thích Viên Giác trích từ Phật Học Cơ Bản Tập 2

————————————————

Ngũ uẩn (tiếng Phạn – sanskrit: pañca-skandha, tiếng pali: pañca-khandha, tiếng Hán: wǔyùn 五蘊), cũng gọi là Ngũ ấm , là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái “ta”.

Ngũ uẩn là: …. Đọc tiếp ….

Advertisements