Ngũ uẩn

Ngũ uẩn

Bài cùng chủ đề:

————————————————

Ngũ uẩn (tiếng Phạn – sanskrit: pañca-skandha, tiếng pali: pañca-khandha, tiếng Hán: wǔyùn 五蘊), cũng gọi là Ngũ ấm , là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái “ta”.

Ngũ uẩn là: …. Đọc tiếp ….